Hieronder staan de overige
opties beschreven

kies uit de volgende situaties

* Staat het door jou gewenste gebruik er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

KIES UIT DE VOLGENDE OPTIES

Maak je gebruik van songteksten op je website? Dan heb je hiervoor toestemming nodig van de rechthebbenden van deze teksten. Dat zijn de makers, of de uitgevers die hen vertegenwoordigen. FEMU kan je, namens de bij haar aangesloten rechthebbenden, deze toestemming geven.

De toestemming bestaat uit zowel het mogen vastleggen als uit het openbaarmaken van songteksten op een website.

Niet-bedrijfsmatig gebruik

Onder niet-bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: particulieren die geen inkomsten genereren (geen winstoogmerk hebben) met hun dienst.

Tarieven 2024

Pageviews per jaar
Tarief per jaar
Omzet < € 6.500 op jaarbasis of maximaal
50.000 pageviews op jaarbasis)
€ 32,21

Deze tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2023. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2024 zijn met 5,4% verhoogd ten opzichte van 2023 op basis van het afgeleide prijsindexcijfer CBS juni 2023.

Tarieven 2023

Pageviews per jaar
Tarief per jaar
Omzet < € 6.500 op jaarbasis of maximaal
50.000 pageviews op jaarbasis)
€ 30,56

Deze tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2023. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2023 zijn met 9,9% verhoogd ten opzichte van 2022 op basis van het afgeleide prijsindexcijfer CBS juni 2022.

FAQ’S

Uiterlijk 15 februari van ieder jaar doe je per e-mail opgave aan FEMU over het voorgaande kalenderjaar. In deze opgave vermeld je het aantal maandelijkse views en het gebruikte repertoire. FEMU stuurt je vervolgens een eindfactuur op basis van deze informatie.

FEMU verdeelt de geïncasseerde gelden, na aftrek van administratiekosten, onder alle bij haar aangesloten auteurs en uitgevers (rechthebbenden). Er wordt getracht om zoveel mogelijk titelspecifiek uit te keren. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er uitgekeerd op marktaandeel van de maker. FEMU werkt volgens het door het CvTA goedgekeurde repartitiereglement.

Bij aanvang van de overeenkomst ontvang je een factuur als niet-terugvorderbaar voorschot. Deze bestaat, in het geval van niet-bedrijfsmatig gebruik, uit het jaartarief voor 50.000 views.

Wanneer we je opgave ontvangen sturen we je een eindfactuur, waarbij we het reeds betaalde voorschot zullen verrekenen. Tevens ontvang je dan opnieuw een voorschotfactuur voor het lopende jaar, bestaande uit het jaartarief voor 50.000 views.

Je kunt de licentie opzeggen door een e-mail te sturen aan het secretariaat. Hou wel rekening met de overeengekomen opzegtermijn van uiterlijk 2 maanden vóór het einde van het kalenderjaar. Dit houdt in dat je de licentie voor het jaar erop vóór 1 november van het huidige jaar dient stop te zetten. Wanneer het gebruik na de opzegging niet wordt beëindigd kunnen we je niet meer vrijwaren.

Licentie aanvragen

Vraag eenvoudig een licentie aan middels onderstaand formulier. FEMU stuurt je vervolgens een licentie ter ondertekening.

CONTACTFORMULIER

Songteksten op Internet – Niet-bedrijfsmatig gebruik

Heb je vragen?

e-mail ons!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruiken van deze site ga je hiermee akkoord. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons  privacybeleid.