GEBRUIKER

Je bent een gebruiker van bladmuziek en songteksten.

Wanneer je auteursrechtelijk beschermde songteksten of bladmuziek van anderen wilt kopiëren of openbaarmaken, heb je toestemming nodig van de rechthebbenden. Een rechthebbende is de maker van een werk, bijvoorbeeld een componist, arrangeur of tekstauteur. Een maker wordt regelmatig vertegenwoordigd door een uitgever.

FEMU kan namens de bij haar aangesloten rechthebbenden voor diverse soorten gebruik toestemming verlenen middels een licentie. Hiervoor wordt een vergoeding betaald.

De vergoedingen die FEMU via de licenties ontvangt worden uitgekeerd aan de bij FEMU aangesloten rechthebbenden. Op deze manier ontvangen de makers een eerlijke vergoeding.

Hieronder vind je verschillende soorten gebruik van bladmuziek en songteksten waar je een licentie voor aan kunt vragen.

Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier onderaan de pagina.

testimonial-gebruiker-test-01
Door de fijne samenwerking met FEMU heeft ons koor nu een compleet archief van legale muziekstukken!
JAn Erik HAvenaar
| DIRIGENT
testimonial-gebruiker-test-02
Thank you so much for your help. We can't understand how we've been living without your company.
Really good!
Anderson Woods
Violist |

Ik wil meer weten over het gebruik van songteksten en bladmuziek:

kies uit de volgende situaties

* Als deze er niet bij staat kies je OVERIGE.

KIES UIT DE VOLGENDE OPTIES

Speel je in een orkest, band, of ensemble? Dan is de kans groot dat er wel eens kopieën van bladmuziek worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een extra kopie om aantekeningen op te maken, of om naar een invaller te sturen. Wellicht gebruik je een tablet zodat je je bladmuziek altijd digitaal bij de hand hebt. Of je vereniging beheert een digitaal muziekarchief. 

Het maken van een fysieke of digitale kopie van bladmuziek (of van een songtekst, dit is voor de wet aan elkaar gelijk) is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor thuisgebruik, zie de uitleg van Stichting Thuiskopie. Bladmuziek en songteksten hebben een speciale bescherming in de Auteurswet.

Makers van muziek (auteurs, tekstschrijvers en componisten) of de uitgevers die hen vertegenwoordigen, mogen door die bescherming zelf bepalen wat er wel of niet gebeurt met hun werk (intellectueel eigendom). Het maken van een kopie, scan of print mag daarom alleen na de toestemming van deze rechthebbenden.

Licentie

FEMU kan jouw orkest, band, of ensemble, namens de bij haar aangesloten rechthebbenden toestemming verlenen voor het aanvullend mogen kopiëren van bladmuziek.

Met het afsluiten van de licentie ‘additioneel kopiëren bladmuziek’ mag je een fysieke of digitale kopie maken:

  • voor een enkel later bijgekomen lid;
  • om aantekeningen op te maken;
  • om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
  • om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen;
  • om van een tablet te kunnen spelen;
  • om de muziek digitaal te kunnen beheren;
  • om songteksten in programmaboekjes of op een beeldscherm te gebruiken (tot maximaal 250 bezoekers)


Het spreekt voor zich dat je in het bezit dient te zijn van een originele set bladmuziek. Alle muziek dient te worden voorzien van een stempel met naam van jouw orkest, band of ensemble.

Met de licentie ‘additioneel kopiëren’ ben je gevrijwaard van claims van rechthebbenden die zijn aangesloten bij FEMU. Uiteraard is het naleven van de licentievoorwaarden vereist.

Eerlijke vergoeding voor makers

Met de licentie ontvang je voor een vast bedrag per lid per jaar op eenvoudige wijze toestemming van alle bij FEMU aangesloten rechthebbenden. Op deze manier kan je op eigentijdse wijze met bladmuziek omgaan. Daarnaast ben je er van verzekerd dat de rechthebbenden een eerlijke vergoeding ontvangen. FEMU betaalt de gelden door aan de rechthebbenden. Een belangrijke stimulans voor de totstandkoming van nieuwe muziek!

Tarieven 2024

Basistarief
Kortingstarief
Licentie additioneel kopiëren orkesten
€ 8,86
€ 5,82

Bovenstaande tarieven zijn per lid per kalenderjaar en inclusief BTW.

Tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis van het afgeleide prijsindexcijfer CBS van de maand juni in het voorgaande kalenderjaar. Het tarief 2024 is met 5,4% verhoogd ten opzichte van 2023.

Sluit je uit eigen beweging een licentie af? Dan kom je in aanmerking voor het kortingstarief.  Voorwaarde is dat de licentievoorwaarden worden nageleefd. FEMU behoudt zich het recht om het basistarief te rekenen.

FAQ’S

De afdracht aan BUMA betaal je voor het ten uitvoering (ten gehore) mogen brengen van muziek: je betaalt voor de uitvoeringsrechten.

FEMU gaat over de auteursrechten op het gebied van verveelvoudigen en openbaarmaken van bladmuziek en songteksten. Zodra je (zij het incidenteel, of op kleine schaal) bladmuziek of songteksten kopieert of openbaar maakt, heb je hier toestemming voor nodig van de rechthebbenden. Je verkrijgt deze toestemming eenvoudig middels de licentie ‘additioneel kopiëren’.

FEMU verdeelt de geïncasseerde gelden, na aftrek van administratiekosten, onder alle bij haar aangesloten auteurs en uitgevers (rechthebbenden). Er wordt getracht om zoveel mogelijk titelspecifiek uit te keren. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er uitgekeerd op marktaandeel van de maker. FEMU werkt volgens het door het CvTA goedgekeurde repartitiereglement.

Voor het arrangeren van auteursrechtelijk beschermde werken is vooraf toestemming nodig van de rechthebbenden. Het recht om toestemming te geven tot arrangeren is uitdrukkelijk voorbehouden aan de auteur(s), of de uitgeverij aan wie deze rechten zijn overgedragen. Zonder deze toestemming mag je het werk van een ander nooit gebruiken.

Indien de dirigent over de benodigde toestemming van de rechthebbenden beschikt, is het arrangement legaal. Indien deze toestemming er niet is, is inbreuk gepleegd op auteursrechtelijk beschermd werk.

Meer informatie over arrangeren? Bekijk dan het stappenplan arrangementen.

Licentienemers dienen volgens de licentievoorwaarden aan te kunnen tonen eigenaar te zijn van de originele partijen. FEMU raadt daarom aan om de originele partijen in het fysieke archief te bewaren. Indien dit wegens bijvoorbeeld ruimtegebrek lastig is, dan tenminste van elke bezetting/partij één stuk. Daarnaast is het van belang om de aankoopbewijzen van stukken te bewaren.

Het is niet toegestaan om de originele exemplaren van bladmuziek die is gedigitaliseerd, over te dragen aan anderen. Alle bijbehorende fysieke en/of digitale kopieën dienen dan te worden vernietigd. Gemaakte kopieën zijn nooit overdraagbaar.

Wanneer uw bladmuziekuitgever alleen een standaard set levert waarbij er niet voldoende partijen zijn voor uw bezetting, dan mag u enkele kopieën maken zonder dat u de originele losse partijen hoeft bij te bestellen. 

Let wel: het aantal kopieën dient proportioneel te zijn. 

Enkele uitgevers bieden de optie om zelf de bezetting samen te stellen. In dat geval ontvangt u meestal meer dan voldoende partijen voor uw bezetting.

Gehuurde bladmuziek mag niet worden gekopieerd of gedigitaliseerd. Vaak staat dit duidelijk op de partijen aangegeven.

Het maken van (digitale) kopieën van geleende (originele) bladmuziek met als doel het maken van een tijdelijke kopie louter tijdens de leenperiode is ons insziens aanvaardbaar, mits het orkest over de licentie additioneel kopiëren beschikt. Daarnaast moeten alle tijdelijke kopieën direct na de leenperiode verwijderd worden. Het spreekt hierbij voor zich dat de kopieën nooit mogen worden toegevoegd aan het archief. Dit mag alleen bij origineel aangekochte en nog in het bezit zijnde stukken van de vereniging.

Je kunt de licentie opzeggen door een e-mail te sturen aan het secretariaat. Hou wel rekening met de overeengekomen opzegtermijn van uiterlijk 3 maanden vóór het einde van het kalenderjaar. Dit houdt in dat je de licentie voor het jaar erop vóór 1 oktober van het huidige jaar dient stop te zetten. FEMU maakt slechts een uitzondering op de opzegtermijn wanneer er aan kan worden getoond dat de vereniging is opgeheven. Het reeds betaalde bedrag van het lopende jaar wordt niet gerestitueerd.

Belangrijk: wanneer de licentie is stopgezet dien je alle reeds gemaakte (digitale en fysieke) kopieën te worden verwijderen. Deze zijn niet overdraagbaar aan derden. Je bent niet meer gevrijwaard van claims, wanneer er na de opzegging toch nog gebruik wordt gemaakt van kopieën.

Licentie aanvragen

Vraag eenvoudig een licentie aan middels onderstaand formulier.

FEMU stuurt je vervolgens een factuur en de licentievoorwaarden. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt je orkest, band of ensemble over een doorlopende licentie.

AANMELDFORMULIER

orkest, band of ensemble - Geen KNMO-lid

Heb je vragen?

e-mail ons!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruiken van deze site ga je hiermee akkoord. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons  privacybeleid.