Vacatures algemeen bestuursleden FEMU (1 auteur en 1 uitgever)

De Federatie van Muziekauteurs en Uitgevers (FEMU) is de jongste collectieve beheerorganisatie in Nederland. Sinds 2016 komt Stichting FEMU op voor de belangen van makers van bladmuziek en songteksten.

FEMU incasseert vergoedingen wanneer er gebruik wordt gemaakt van kopieën (in fysieke en digitale vorm) van auteursrechtelijk beschermde bladmuziek en/of songteksten (het grafische reproductierecht). Deze vergoedingen verdeelt FEMU vervolgens onder de rechthebbenden.

FEMU regelt veel verschillende zaken, zoals het gebruik van songteksten op televisie, geprojecteerde liedteksten bij concerten zoals De Toppers, karaokegebruik, songteksten op internet, bladmuziekgebruik op (muziek)scholen, en de regeling additioneel kopiëren voor orkesten en koren. De organisatie bestaat uit twee parttime medewerkers, directeur Erik Janssen en medewerker Danielle van de Brug.

FEMU wordt geleid door een bestuur bestaande uit een onafhankelijk voorzitter en zes algemene bestuursleden, waarvan drie auteursvertegenwoordigers, en drie uitgeversvertegenwoordigers.

Per 1 oktober 2022 is FEMU op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan één auteursvertegenwoordiger, en één uitgeversvertegenwoordiger.

Profielschets algemeen bestuurslid (auteursvertegenwoordiger en uitgeversvertegenwoordiger)

Voor alle individuele leden van het bestuur van Stichting FEMU is van belang dat zij voldoen aan de volgende criteria:

  • heeft relevante beroepsmatige ervaring als auteursrechthebbend muziekauteur respectievelijk muziekuitgever;
  • heeft een gebleken belangstelling voor de voorwaarden waaronder muziekauteurs respectievelijk muziekuitgevers in Nederland werken;
  • is in staat tot het beargumenteren en formuleren van een oordeel met daarbij het algemeen belang voor ogen houdend;
  • beschikt over communicatie-, discussie-, vergader- en besluitvaardigheden;
  • heeft affiniteit met, en kennis van het auteursrecht;
  • ervaring als bestuurder van een auteurs- respectievelijk uitgeversorganisatie of een andere collectieve beheersorganisatie strekt tot aanbeveling.

Het FEMU-bestuur hecht veel waarde aan diversiteit en representativiteit.

Voor de procedure verwijst FEMU naar de statuten en het bestuursreglement, waarin de voorwaarden tot kandidaatstelling zijn opgenomen.

Kandidaten die zich aangesproken voelen en voldoen aan de genoemde kenmerken worden van harte uitgenodigd zich vóór 16 augustus 2022 te melden bij het secretariaat via secretariaat@femu.nl. Uiteraard kan men ook voor aanvullende informatie bij het secretariaat terecht.