Mandaat Overeenkomst Uitgevers (NL Versie)

Indien uw uitgeverij FEMU wenst te mandateren dan verzoeken wij u uw NAW gegevens, en de gegevens van de persoon die uw uitgeverij rechtsgeldig vertegenwoordigt, te zenden naar secretariaat@femu.nl. Wij maken dan een exploitatiecontract voor u op.

Hier vindt u een blanco exploitatiecontract.