Mandaten

De stichting FEMU kan licenties afgeven voor grafische reproductierechten ingevolge mandaten welke muziekuitgeverijen direct of indirect hebben gegeven aan de Stichting FEMU.

Voor een lijst met deelnemende muziekuitgeverijen klik hier.

Voor een concept van het Nederlandstalige mandaat klikt u hier.

Voor een concept van het Engelstalig mandaat klikt u hier.

Om te zoeken bij welke muziekuitgeverij een bepaald werk in beheer is ondergebracht kan gebruik worden gemaakt van de Titelcatalogus van Buma/Stemra.