Mandaten

De stichting FEMU kan licenties afgeven voor grafische reproductierechten ingevolge mandaten welke muziekuitgeverijen direct of indirect hebben gegeven aan de Stichting FEMU.

Voor een lijst met deelnemende muziekuitgeverijen klik hier.

Voor een concept van het Nederlandstalige mandaat klikt u hier.
Voor een concept van het Engelstalig mandaat klikt u hier.

Wenst uw uitgeverij FEMU te mandateren dan verzoeken wij u uw NAW gegevens, en de gegevens van de persoon die uw uitgeverij rechtsgeldig vertegenwoordigt, te zenden naar secretariaat@femu.nl.

Om te zoeken bij welke muziekuitgeverij een bepaald werk in beheer is ondergebracht kan gebruik worden gemaakt van de Titelcatalogus van Buma/Stemra.