Televisieregeling

FEMU kan, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, toestemming verlenen voor het openbaar maken van songteksten tijdens televisie-uitzendingen. Deze toestemming dient ten minste 6 weken voor het gebruik te worden aangevraagd. Voor dit gebruik van bladmuziek en/of songteksten is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding betreft het openbaar maken van bladmuziek en/of songteksten voor uitzending en/of distributie over elektronische communicatienetwerken.

De kosten worden berekend op basis van het aantal muziekminuten dat een bladmuziek en/of songtekst visueel zichtbaar is. Onder een muziekminuut wordt verstaan de duur van het deel van het ten gehore gebrachte werk, gemeld in minuten en seconden. Dit wordt in hele minuten naar boven afgerond.

Wanneer er geen toestemming vooraf is aangevraagd berekent FEMU een administratieve toeslag van € 75,- per gebruikte songtekst.

Tarieven 2021

Tarief per muziekminuut
Voor omroepen met een landelijk karakter € 31,77
Voor omroepen met een niet-landelijk karakter € 15,89
Pageviews en/of streams 
Tot en met 50.000 per maand € 27,29 per maand
Per 50.000 (of gedeelte daarvan) meer per maand € 27,29 per maand extra
Downloads  
Tot en met 2000 downloads per maand € 27,29 per maand
Per 2000 (of gedeelte daarvan) meer per maand € 27,29 per maand extra

Tarieven 2021 zijn met 1,4% verhoogd ten opzichte van 2020 op basis van het CBS prijsindexcijfer juni 2020.

Tarieven 2020

Tarief per muziekminuut
Voor omroepen met een landelijk karakter € 31,33
Voor omroepen met een niet-landelijk karakter € 15,67
Pageviews en/of streams 
Tot en met 50.000 per maand € 26,91 per maand
Per 50.000 (of gedeelte daarvan) meer per maand € 26,91 per maand extra
Downloads  
Tot en met 2000 downloads per maand € 26,91 per maand
Per 2000 (of gedeelte daarvan) meer per maand € 26,91 per maand extra

Tarieven 2020 zijn met 1,6% verhoogd ten opzichte van 2019 op basis van het CBS prijsindexcijfer juni 2019.

 

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van songteksten voor uw uitzending? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.