Televisieregeling

FEMU kan, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, toestemming verlenen voor het openbaar maken van songteksten tijdens televisie-uitzendingen. Voor dit gebruik van bladmuziek en/of songteksten is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding betreft het openbaar maken van bladmuziek en/of songteksten voor uitzending en/of distributie over elektronische communicatienetwerken.

De kosten worden berekend op basis van het aantal muziekminuten dat een bladmuziek en/of songtekst visueel zichtbaar is. Onder een muziekminuut wordt verstaan de duur van het deel van het ten gehore gebrachte werk, gemeld in minuten en seconden.

Tarieven 2018

Tarief per muziekminuut
Voor omroepen met een landelijk karakter € 30,33
Voor omroepen met een niet-landelijk karakter € 15,17

Tarieven 2016 en 2017

 Tarief per muziekminuut
Voor omroepen met een landelijk karakter € 30,00
 Voor omroepen met een niet-landelijk karakter €  15,00

De tarieven zijn vastgesteld voor twee jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2017. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden.
Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief BTW, vanaf 1 januari t/m 31 december 2018. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2018 zijn met 1,1% verhoogd ten opzichte van 2017 op basis van het CBS prijsindexcijfer

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van songteksten voor uw uitzending? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.