Songteksten op internet

Wanneer u songteksten op internet wilt vastleggen of openbaar maken, heeft u daarvoor toestemming nodig van de makers van de songteksten. FEMU kan, namens de tekstschrijvers en uitgeverijen die de Grafische Reproductierechten aan FEMU hebben overgedragen, de toestemming geven.

Echter, de internationale muziekuitgeverijen hebben ervoor gekozen om dit zelf te licenseren, zodat Stichting FEMU slechts namens een beperkt aantal uitgeverijen toestemming zou kunnen geven.

De toestemming omvat enerzijds het vastleggen van de songteksten en anderzijds het ter beschikking stellen of openbaar maken van de songteksten via uw website.

Tarieven 2019

Tarief bedrijfsmatig gebruik

Onder bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, VOF’s, eenmanszaak, etc.) en particulieren die inkomsten genereren met hun dienst.

Pageviews per maand
Per 50.000 pageviews (of gedeelte daarvan) €26,49
Tarief niet-bedrijfsmatig gebruik

Onder niet-bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: particulieren die geen inkomsten genereren (geen winstoogmerk hebben) met hun dienst.

Pageviews per jaar
Omzet < € 6.500 op jaarbasis of maximaal 50.000 pageviews op jaarbasis €26,49

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2019. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2019 zijn met 1,7% verhoogd ten opzichte van 2018 op basis van prijsindexcijfer CBS juni 2018.

Tarieven 2018

Tarief bedrijfsmatig gebruik

Onder bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, VOF’s, eenmanszaak, etc.) en particulieren die inkomsten genereren met hun dienst.

Pageviews per maand
Per 50.000 pageviews (of gedeelte daarvan) €26,05
Tarief niet-bedrijfsmatig gebruik

Onder niet-bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: particulieren die geen inkomsten genereren (geen winstoogmerk hebben) met hun dienst.

Pageviews per jaar
Omzet < € 6.500 op jaarbasis of maximaal 50.000 pageviews op jaarbasis €26,05

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2018. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2018 zijn met 1,1% verhoogd ten opzichte van 2017 op basis van prijsindexcijfer CBS.
.

Tarieven 2017

Tarief bedrijfsmatig gebruik

Onder bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, VOF’s, eenmanszaak, etc.) en particulieren die inkomsten genereren met hun dienst.

Pageviews per maand
Per 50.000 pageviews (of gedeelte daarvan) €25,77
Tarief niet-bedrijfsmatig gebruik

Onder niet-bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: particulieren die geen inkomsten genereren (geen winstoogmerk hebben) met hun dienst.

Pageviews per jaar
Omzet < € 6.500 op jaarbasis of maximaal 50.000 pageviews op jaarbasis €25,77

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2017.

Tarieven 2016

Tarief bedrijfsmatig gebruik

Onder bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, VOF’s, eenmanszaak, etc.) en particulieren die inkomsten genereren met hun dienst.

Pageviews per maand
Per 50.000 pageviews (of gedeelte daarvan) €25,68
Tarief niet-bedrijfsmatig gebruik

Onder niet-bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: particulieren die geen inkomsten genereren (geen winstoogmerk hebben) met hun dienst.

Pageviews per jaar
Omzet < € 6.500 op jaarbasis of maximaal 50.000 pageviews op jaarbasis €25,68

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2016. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2016 zijn met 0,6% verhoogd ten opzichte van 2015 op basis van prijsindexcijfer CBS.

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van songteksten op internet? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.

Het aanvragen van een concept van de Overeenkomst Inzake Online Liedteksten en de Algemene Voorwaarden Inzake Digitale Muziekdistributie kan via info@femu.nl.