Songteksten op internet

Wanneer u songteksten op internet wilt vastleggen of openbaar maken, heeft u daarvoor toestemming nodig van de makers van de songteksten. FEMU kan, namens de tekstschrijvers en uitgeverijen die de Grafische Reproductierechten aan FEMU hebben overgedragen, de toestemming geven.

De toestemming omvat enerzijds het vastleggen van de songteksten en anderzijds het ter beschikking stellen of openbaar maken van de songteksten via uw website.

De licentieovereenkomst vindt u hier.

Bekijk hier de Algemene voorwaarden digitale muziekdistributie.

Tarieven 2022

Tarief bedrijfsmatig gebruik

Onder bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, VOF’s, eenmanszaak, etc.) en particulieren die inkomsten genereren met hun dienst.

Pageviews per maand Tarief per maand
Per 50.000 pageviews (of gedeelte daarvan) €27,81
Tarief niet-bedrijfsmatig gebruik

Onder niet-bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: particulieren die geen inkomsten genereren (geen winstoogmerk hebben) met hun dienst.

Pageviews per jaar Tarief per jaar
Omzet < € 6.500 op jaarbasis of maximaal 50.000 pageviews op jaarbasis € 27,81

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2022. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2022 zijn met 1,9% verhoogd ten opzichte van 2021 op basis van prijsindexcijfer CBS juni 2021.

Tarieven 2021

Tarief bedrijfsmatig gebruik

Onder bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, VOF’s, eenmanszaak, etc.) en particulieren die inkomsten genereren met hun dienst.

Pageviews per maand Tarief per maand
Per 50.000 pageviews (of gedeelte daarvan) €27,29
Tarief niet-bedrijfsmatig gebruik

Onder niet-bedrijfsmatig gebruik verstaan wij: particulieren die geen inkomsten genereren (geen winstoogmerk hebben) met hun dienst.

Pageviews per jaar Tarief per jaar
Omzet < € 6.500 op jaarbasis of maximaal 50.000 pageviews op jaarbasis € 27,29

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2021. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2021 zijn met 1,4% verhoogd ten opzichte van 2020 op basis van prijsindexcijfer CBS juni 2020.

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van songteksten op internet? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.

Het aanvragen van een concept van de Overeenkomst Inzake Online Liedteksten en de Algemene Voorwaarden Inzake Digitale Muziekdistributie kan via info@femu.nl.