Online Diensten

Wanneer u op een website gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermde bladmuziek en songteksten, waaronder ook (maar niet beperkt tot) akkoordsymbolen en/of gitaartabs, is er voorafgaand aan dit gebruik toestemming nodig van de rechthebbende auteurs. Dit is ook van toepassing wanneer u de originele bladmuziek heeft aangepast (arrangement).  FEMU kan in veel gevallen voor het educatief gebruik van bladmuziek online toestemming  verlenen.

Tarief 2022

U betaalt alleen een vergoeding over het gebruikte FEMU repertoire. In overleg stellen wij met u vast hoe groot het aandeel FEMU repertoire is ten opzichte van het totale aanbod. Aan de hand daarvan worden de ‘relevante opbrengsten’ bepaald.  Het tarief bedraagt vervolgens 50% van deze relevante opbrengsten met een minimum van € 25,- per gebruikte titel als niet terugvorderbaar voorschot.

Wanneer u een licentie aanvraagt voor exclusief gebruik in het onderwijs (BO/ VO/ HBO en Universitair) komt u mogelijk in aanmerking voor een voordeliger tarief.

U kunt zich aanmelden door een  e-mail te sturen naar secretariaat@femu.nl. Vermeld alstublieft uw bedrijfsgegevens en wijze van gebruik. Nadat u in overleg met FEMU het relevante aandeel FEMU repertoire heeft vastgesteld ontvangt u een ingevulde licentieovereenkomst ‘Online Diensten’ met de overeengekomen afspraken. Na ondertekening en het naleven van de voorwaarden kunt u op rechtmatige wijze gebruik gaan maken van het door u aan uw klanten aangeboden elektronisch gebruik van bladmuziek. Dat is voor de bij FEMU aangesloten rechthebbenden belangrijk omdat zij via FEMU de vergoedingen krijgen waar zij recht op hebben.

Bekijk hier de licentie Online Diensten. en bijbehorende Algemene Voorwaarden.

Als u nog vragen heeft, dan horen wij het graag. U kunt contact op nemen met Erik Janssen via erik.janssen@femu.nl.