Muziekscholen

Collectieve licentieovereenkomst auteursrechten
Cultuurconnectie heeft in augustus 2017 voor haar leden een collectieve licentieovereenkomst gesloten over de afdracht van de vergoedingen voor auteursrechten voor het muziekonderwijs. De overeenkomst is gesloten met de auteursrechtenorganisaties BUMA, SENA, Stichting Reprorecht en FEMU. Dit betreft de voortzetting van  de eerder met Stemra gemaakte afspraken. Leden van Cultuurconnectie kunnen van deze gunstige afspraken gebruik maken en op een eenvoudige manier in één  licentie hun verplichtingen regelen.

Tarieven schooljaar 2020/2021

 • Vergoeding per lesgebonden uur bedraagt € 0,11816;
 • De minimumvergoeding bedraagt € 443,59;
 • De maximumvergoeding bedraagt € 3.519,48;
 • Scholen met een steunfunctie krijgen een apart tarief berekend. Dit tarief bedraag voor het cursusjaar 2020/2021: € 933,77. Scholen met een dubbele functie (zowel lesgevend als steunfunctie) krijgen óf een factuur voor minimaal het steunfunctietarief óf een factuur volgens het tarief op basis van het werkelijk aantal lesuren wanneer dit laatste het steunfunctietarief overschrijdt;
 • De vergoeding voor het cursusjaar 2020/2021 en de daaropvolgende cursusjaren zal op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van juni van dat jaar worden aangepast;
 • De indexering van het schooljaar 2020/2021 is daardoor met 1,4% verhoogd ten opzichte van het schooljaar 2019-2020.

Tarieven schooljaar 2019/2020

 • Vergoeding per lesgebonden uur bedraagt € 0,11653;
 • De minimumvergoeding bedraagt € 437,47;
 • De maximumvergoeding bedraagt € 3.470,89;
 • Scholen met een steunfunctie krijgen een apart tarief berekend. Dit tarief bedraag voor het cursusjaar 2019/2020: € 920,88. Scholen met een dubbele functie (zowel lesgevend als steunfunctie) krijgen óf een factuur voor minimaal het steunfunctietarief óf een factuur volgens het tarief op basis van het werkelijk aantal lesuren wanneer dit laatste het steunfunctietarief overschrijdt;
 • De vergoeding voor het cursusjaar 2019/2020 en de daaropvolgende cursusjaren zal op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van juni van dat jaar worden aangepast;
 • De indexering van het schooljaar 2019/2020 is daardoor met 1,6% verhoogd ten opzichte van het schooljaar 2018-2019.