Muziekscholen

Collectieve licentieovereenkomst auteursrechten
Cultuurconnectie heeft in augustus voor haar leden een collectieve licentieovereenkomst over de afdracht van auteursrechten voor het muziekonderwijs gesloten. De overeenkomst is gesloten met de auteursrechtenorganisaties FEMU, BUMA, SENA en Reprorecht. In de afgelopen periode heeft Cultuurconnectie met FEMU onderhandeld over voortzetting van de eerder met Stemra gemaakte afspraken. Dit heeft erin geresulteerd dat de leden van Cultuurconnectie niet alsnog zullen worden aangeslagen over het cursusjaar 2015/2016, maar dat FEMU de facturatie vanaf het cursusjaar 2016/2017 hervat. Enkel leden van Cultuurconnectie kunnen van deze gunstige afspraken gebruik maken.

Alle muziekscholen die niet zijn aangesloten bij Cultuurconnectie kunnen ook door middel van de ‘Muziekschool’ licentie van FEMU op een eenvoudige manier in 1 licentie hun BUMA, SENA, Reprorecht en FEMU verplichtingen regelen.

Tarieven schooljaar 2017/2018

  • Vergoeding per lesgebonden uur bedraagt € 0,11277;
  • De minimumvergoeding bedraagt € 423,38;
  • De maximumvergoeding bedraagt € 3.359,14;
  • Scholen met een steunfunctie krijgen een apart tarief berekend. Dit tarief bedraag voor het cursusjaar 2016/2017: € 891,32. Scholen met een dubbele functie (zowel lesgevend als steunfunctie) krijgen óf een factuur voor minimaal het steunfunctietarief óf een factuur volgens het tarief op basis van het werkelijk aantal lesuren wanneer dit laatste het steunfunctietarief overschrijdt;
  • De vergoeding voor het cursusjaar 2017/2018 en de daaropvolgende cursusjaren zal op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van dat jaar worden aangepast;
  • Deze indexering van de tarieven geschiedt op basis van het CBS cijfer ‘consumentenprijs index laag over het voorafgaande jaar’