Muziekscholen

Collectieve licentieovereenkomst auteursrechten

Cultuurconnectie heeft in augustus 2017 voor haar leden een collectieve licentieovereenkomst gesloten over de afdracht van de vergoedingen voor auteursrechten voor het muziekonderwijs. De overeenkomst is gesloten met de auteursrechtenorganisaties BUMA, SENA, Stichting Reprorecht en FEMU. Dit betreft de voortzetting van  de eerder met Stemra gemaakte afspraken. Leden van Cultuurconnectie kunnen van deze gunstige afspraken gebruik maken en op een eenvoudige manier in één  licentie hun verplichtingen regelen middels een voordelig tarief. Ook muziekscholen die niet lid zijn van Cultuurconnectie kunnen zich bij FEMU aansluiten. In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen.

Wanneer een muziekschool zich uit eigen beweging aanmeld voor een licentie aanmeld geldt het kortingstarief. Voorwaarde is wel dat dat de factuur tijdig wordt betaald en de voorwaarden van de licentie worden nageleefd.

Tarieven schooljaar 2021/2022
Kortingstarief leden Cultuurconnectie Kortingstarief voor  niet-leden Standaardtarief
Vergoeding per lesgebonden uur € 0,12041 € 0,13245 € 0,16054
Minimumvergoeding € 452,02 €  497,22 € 602,68
Maximumvergoeding € 3.586,35 € 3.944,99 € 4.781,68
Steunfunctietarief* € 951,51 € 1.046,66 € 1.268,65

* Scholen met een steunfunctie krijgen een apart tarief berekend. Dit tarief bedraag voor het cursusjaar
2021/2022: € 951,51. Scholen met een dubbele functie (zowel lesgevend als steunfunctie) krijgen óf een
factuur voor minimaal het steunfunctietarief óf een factuur volgens het tarief op basis van het werkelijk
aantal lesuren wanneer dit laatste het steunfunctietarief overschrijdt;

Tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis van het afgeleide prijsindexcijfer CBS van de maand juni in het voorgaande kalenderjaar. Het tarief 2021/2022 is met 1,9% verhoogd ten opzichte van 2020/2021.

 

Tarieven schooljaar 2022/2023
Kortingstarief leden Cultuurconnectie Kortingstarief voor  niet-leden Standaardtarief
Vergoeding per lesgebonden uur € 0,13233 € 0,14556 € 0,17643
Minimumvergoeding € 496,77 €  546,44 € 662,35
Maximumvergoeding € 3.941,40 € 4.335,54 € 5.255,07
Steunfunctietarief* € 1045,71 € 1.150,28 € 1.394,25

* Scholen met een steunfunctie krijgen een apart tarief berekend. Dit tarief bedraag voor het cursusjaar
2022/2023: € 1045,71. Scholen met een dubbele functie (zowel lesgevend als steunfunctie) krijgen óf een
factuur voor minimaal het steunfunctietarief óf een factuur volgens het tarief op basis van het werkelijk
aantal lesuren wanneer dit laatste het steunfunctietarief overschrijdt;

Tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis van het afgeleide prijsindexcijfer CBS van de maand juni in het voorgaande kalenderjaar. Het tarief 2022/2023 is met 9,9% verhoogd ten opzichte van 2021/2022.