Muziekscholen

Collectieve licentieovereenkomst auteursrechten
Cultuurconnectie heeft in augustus 2017 voor haar leden een collectieve licentieovereenkomst gesloten over de afdracht van de vergoedingen voor auteursrechten voor het muziekonderwijs. De overeenkomst is gesloten met de auteursrechtenorganisaties BUMA, SENA, Stichting Reprorecht en FEMU. Dit betreft de voortzetting van  de eerder met Stemra gemaakte afspraken. Leden van Cultuurconnectie kunnen van deze gunstige afspraken gebruik maken en op een eenvoudige manier in één  licentie hun verplichtingen regelen.

Tarieven schooljaar 2018/2019

 • Vergoeding per lesgebonden uur bedraagt € 0,11469;
 • De minimumvergoeding bedraagt € 430,58;
 • De maximumvergoeding bedraagt € 3.416,23;
 • Scholen met een steunfunctie krijgen een apart tarief berekend. Dit tarief bedraag voor het cursusjaar 2016/2017: € 906,38. Scholen met een dubbele functie (zowel lesgevend als steunfunctie) krijgen óf een factuur voor minimaal het steunfunctietarief óf een factuur volgens het tarief op basis van het werkelijk aantal lesuren wanneer dit laatste het steunfunctietarief overschrijdt;
 • De vergoeding voor het cursusjaar 2017/2018 en de daaropvolgende cursusjaren zal op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van juni van dat jaarworden aangepast;
 • De indexering van het schooljaar 2018/2019 is daardoor met 1,7% verhoogd ten opzichte van het schooljaar 2017-2018.

Tarieven schooljaar 2017/2018

 • Vergoeding per lesgebonden uur bedraagt € 0,11277;
 • De minimumvergoeding bedraagt € 423,38;
 • De maximumvergoeding bedraagt € 3.359,14;
 • Scholen met een steunfunctie krijgen een apart tarief berekend. Dit tarief bedraag voor het cursusjaar 2016/2017: € 891,32. Scholen met een dubbele functie (zowel lesgevend als steunfunctie) krijgen óf een factuur voor minimaal het steunfunctietarief óf een factuur volgens het tarief op basis van het werkelijk aantal lesuren wanneer dit laatste het steunfunctietarief overschrijdt;
 • De vergoeding voor het cursusjaar 2017/2018 en de daaropvolgende cursusjaren zal op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van dat jaar worden aangepast;
 • Deze indexering van de tarieven geschiedt op basis van het CBS cijfer ‘consumentenprijs index laag over het voorafgaande jaar’