Evenementen

Wanneer u songteksten en/of bladmuziek openbaar maakt tijdens evenementen heeft u in de meeste gevallen een licentie nodig bij FEMU. Het gaat dan om bijvoorbeeld het vertonen van songteksten op een scherm, en/of uitdelen van op papier gedrukte songteksten en/of bladmuziek.

De toestemming dient 6 weken voor het evenement te worden aangevraagd. Dan gelden onderstaande tarieven. Wanneer u de toestemming later aanvraagt berekenen wij een administratieve opslag van € 75,- per evenement.

Maakt u tijdens een evenement zeer beperkt gebruik van songteksten en/of bladmuziek, stuur dan een e-mail naar secretariaat@femu.nl.

De licentieovereenkomst vindt u hier.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden behorende bij de licentieovereenkomst.

Tarieven 2022

Tarief kleinschalige evenementen

Onder een kleinschalig evenement wordt verstaan: evenementen waarbij geen inkomsten zijn uit onder andere kaartverkoop, sponsorgeld en programmaverkoop.

Oppervlakte van het evenemententerrein Per evenement
< 700 m² € 27,47
> 700 m² € 60,44

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2022. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2022 zijn met 1,9% verhoogd ten opzichte van 2021 op basis van prijsindexcijfer CBS juni 2021.

Tarief grootschalige evenementen

Onder een grootschalig evenement wordt het volgende verstaan: evenementen waarbij inkomsten zijn uit onder andere kaartverkoop, entreegelden, subsidies, sponsorgelden en programmaverkoop, waarbij de licentie wordt verstrekt op basis van recette en/of gages.

Onder recette wordt verstaan alle inkomsten uit de hierboven genoemde inkomsten (excl. BTW).

Percentages gages / recettes / uitkoopsom Per evenement
Bij maximum 1/3 beheerd FEMU-repertoire 0,5%
Bij 1/3 tot 2/3 beheerd FEMU-repertoire 1,0%
Bij meer dan 2/3 beheerd FEMU-repertoire 1,5%

Korting Podia en Evenementen

Organisatoren (Licentienemers) die aan FEMU per evenement, op basis van het desbetreffende door FEMU gestelde tarief, een totaalbedrag aan vergoedingen betalen van minimaal 50.000 euro, komen mogelijk in aanmerking voor een korting van 20% op het desbetreffende van toepassing zijnde tarief.

De korting wordt op de factuur vermeld en direct verrekend met de verschuldigde vergoeding.

Om aanspraak op deze korting te maken, moeten alle verplichtingen jegens FEMU zijn nagekomen, zoals deze zijn vastgelegd in een voorafgaande aan het gebruik gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Onder Evenementen wordt verstaan: evenementen, concerten, festivals en overige activiteiten, waarbij enige songtekst behorend tot het FEMU vertegenwoordigde repertoire openbaar wordt gemaakt.

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van songteksten en/of bladmuziek tijdens uw evenement? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.