Additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek en songteksten

De auteurswet beschermt de rechten van de makers van bladmuziek en songteksten. Deze makers worden meestal vertegenwoordigd door een muziekuitgever. Het is niet toegestaan bladmuziek en songteksten zonder toestemming of FEMU licentie (digitaal) te kopiëren of te beheren. Ook niet voor privé- of thuisgebruik (zie Stichting Thuiskopie). Het gebruik van tablets en het vergrotend kopiëren van bladmuziek, bijvoorbeeld voor slechtzienden, kan eveneens niet zonder toestemming.

De auteurswet (artikel 16b, lid 2) meldt het volgende:

“Waar het geldt een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of een boek of een partituur of de partijen van een muziekwerk en de in die werken opgenomen andere werken, blijft die verveelvoudiging bovendien beperkt tot een klein gedeelte van het werk, behalve indien het betreft: a. werken, waarvan naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe exemplaren tegen betaling, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking zullen worden gesteld; b. in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen korte artikelen, berichten of andere stukken.”

Een volledige kopie is dus niet toegestaan zonder toestemming. De FEMU is de enige partij in Nederland die namens de aangesloten uitgeverijen toestemming kan verlenen in de vorm van een licentie.

In de praktijk is gebleken dat koren, orkesten, bigbands, muziekdocenten, muziekscholen en drumfanfares in de praktijk digitaal kopiëren en beheren. Ook worden steeds meer tablets gebruikt en worden songteksten afgedrukt in programmaboekjes of vertoond op beeldschermen. Dit mag op grond van de auteurswet niet tenzij u beschikt over een licentie waarmee namens de auteur toestemming wordt verleend en een vergoeding voor de auteur wordt betaald.

Om dit voor koren en orkesten efficiënt op te lossen, biedt de FEMU namens de deelnemende muziekuitgevers en auteurs een speciale licentie aan: de regeling additioneel (digitaal) kopiëren en beheer bladmuziek en songteksten.

Voor amateurkoren leest u hieronder hoe deze regeling werkt.

Ook voor amateurorkesten leest u hieronder hoe deze regeling werkt.

Voor professionele en semi-professionele koren en orkesten gelden andere voorwaarden. Wij verzoeken u daarover contact met FEMU op te nemen via secretariaat@femu.nl.

Koren

Additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek en songteksten voor koren

Voor koren werkt de regeling additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek en songteksten als volgt:

 1. Uw koor koopt voor ieder lid een origineel exemplaar van bladmuziek en songteksten.
 2. Vervolgens vraagt uw koor bij de FEMU een licentie aan voor alle leden. U doet dit door het aanmeldformulier in te vullen en naar de FEMU te mailen.
 3. FEMU stuurt u een factuur en de licentievoorwaarden.
 4. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt uw koor over een doorlopende licentie.
 5. FEMU betaalt de gelden door aan de rechthebbenden, zodat zij hun werk als componist/tekstdichter/muziekuitgeverij kunnen voortzetten.

Uw koor mag met de licentie bladmuziek en songteksten (digitaal) kopiëren en beheren:

 1. voor een enkel later bijgekomen lid.
 2. om aantekeningen op te maken;
 3. om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
 4. om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen;
 5. om van een tablet te kunnen zingen;
 6. om de muziek digitaal te kunnen beheren;
 7. om songteksten in programma boekjes of op beeldscherm te gebruiken (tot maximaal 250 bezoekers).

Tarief 2019

Per lid per jaar Basistarief Tarief na korting
Licentie koren (inclusief digitaal beheer) € 4,77 € 3,18

Prijzen zijn per lid per kalenderjaar 2019 en exclusief BTW. Als uw koor uit eigen beweging een licentie aanvraagt of verlengt, verlenen wij uw koor een korting op het basistarief van 33,33%. U betaalt dan in 2019 € 3,18 per lid. Voorwaarde is wel dat uw koor de factuur op tijd betaalt en de overige voorwaarden naleeft.

Tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis van het prijsindexcijfer CBS van de maand juni in het voorgaande kalenderjaar.

Korenbonden met een doorlopende overeenkomst ontvangen in 2019 dezelfde tarieven als in 2018 met een verhoging van 1,7%, het prijsindexcijfer CBS in juni 2018.

De licentie met de voorwaarden voor koren vindt u hier.

Licentie aanvragen voor koren

Wilt u een licentie aanvragen voor uw koor? Hier vindt u het aanmeldformulier.

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u mailen naar secretariaat@femu.nl.

FEMU stuurt u na ontvangst van het aanmeldformulier een factuur en de licentievoorwaarden. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt uw koor over een doorlopende licentie.

Orkesten

Additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek voor orkesten

Voor orkesten werkt de regeling additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek als volgt:

 1. Uw orkest koopt voor ieder lid een origineel exemplaar van bladmuziek.
 2. Vervolgens vraagt uw orkest bij FEMU een licentie aan voor alle leden. U doet dit door het onderstaand aanmeldformulier in te vullen en naar de FEMU te mailen.
 3. FEMU stuurt u een factuur en de licentievoorwaarden. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt uw orkest over een doorlopende licentie.
 4. FEMU betaalt de gelden door aan de rechthebbenden, zodat zij hun werk als componist/tekstdichter/muziekuitgeverij kunnen voortzetten.

Uw orkest mag met de licentie bladmuziek (digitaal) kopiëren en beheren:

 1. voor een enkel later bijgekomen lid .
 2. om aantekeningen op te maken;
 3. om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
 4. om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen
 5. om van een tablet te kunnen spelen.
 6. om de muziek digitaal te kunnen beheren.

Tarief 2019

Per lid per jaar  Basistarief Tarief na korting
Licentie orkesten  (inclusief digitaal beheer) € 5,92 € 3,95

Prijzen zijn per lid per kalenderjaar 2019 en exclusief BTW.

Als uw orkest uit eigen beweging een licentie aanvraagt of verlengt, verlenen wij u een korting op het basistarief van 33,33%. U betaalt dan in 2019 € 3,95 per lid. Voorwaarde is wel dat uw orkest de factuur op tijd betaalt en de overige voorwaarden naleeft.

Tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis van het prijsindexcijfer CBS van de maand juni in het voorgaande kalenderjaar.

Voor orkesten die zijn aangesloten bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie ) gelden bijzondere afspraken. Deze kunt u vinden op de website van de KNMO, zie www.knmo.nl.

De licentie met de voorwaarden voor orkesten vindt u hier.

Licentie aanvragen

Wilt u een licentie aanvragen voor uw orkest? Hier vindt u het aanmeldformulier.

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u mailen naar secretariaat@femu.nl.

FEMU stuurt u na ontvangst van het aanmeldformulier een factuur en de licentievoorwaarden. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt uw orkest over een doorlopende licentie.