Additioneel kopiëren bladmuziek

Kopiëren van bladmuziek

De auteurswet beschermt niet alleen de rechten van de makers (de componisten en tekstdichters) maar ook van de makers van bladmuziek, de muziekuitgevers. Het gebruiken van gekopieerde bladmuziek, of het gebruiken van tablets tijdens optredens is in de regel niet toegestaan.

De auteurswet staat musici alleen toe om korte gedeelten van een partituur voor thuisgebruik te kopiëren. De standaardregel luidt dat kopiëren van bladmuziek niet is toegestaan. Ook het vergrotend kopiëren van bladmuziek, bijvoorbeeld voor slechtzienden is verboden.

Regeling Additioneel Kopiëren

Het is voor alle partijen niet handig dat als een muziekvereniging, koor of orkest bladmuziek kopieert zij hiervoor aan de rechthebbenden toestemming moeten vragen. Terwijl dit natuurlijk wettelijk gezien verplicht is. Om dit efficiënt op te lossen, biedt de Stichting FEMU namens de muziekuitgevers een speciale licentie aan, namelijk de ‘Regeling Additioneel Kopiëren Bladmuziek’.

Deze regeling werkt als volgt:

  1. Uw muziekvereniging, koor of orkest koopt voor ieder lid een origineel exemplaar van bladmuziek.
  2. Vervolgens schaft u bij de Stichting FEMU een licentie aan voor alle leden.
  3. FEMU betaalt de gelden door aan de rechthebbenden, zodat zij hun werk als componist/tekstdichter/muziekuitgeverij kunnen voortzetten.

Met de Regeling Additioneel Kopiëren Bladmuziek mag u bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:

  • Voor een enkel, later bijgekomen lid (mits elk nieuw bijkomend lid de nieuwe originele Bladmuziek aanschaft);
  • Om aantekeningen op te maken;
  • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
  • Om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen.

Lees de algemene voorwaarden voor additioneel kopiëren van bladmuziek.

Tarieven 2018

Tarief per lid per jaar
Koren € 1,59
Orkesten € 2,66

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2018. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2018 zijn met 1,1% verhoogd ten opzichte van 2017 op basis van prijsindexcijfer CBS.

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van de regeling voor het additioneel kopiëren van bladmuziek? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.

Digitale kopieën

Naast het traditioneel kopiëren van bladmuziek (papier) is gebleken, dat koren en muziekverenigingen steeds meer, naast het maken van een papieren kopie, additioneel kopiëren via digitale kanalen en er is tablets gebruiken.

Per 1 april 2018 zal de digitale licentie voor orkesten beschikbaar zijn.

Daarnaast is de FEMU in overleg met uitgevers en korenbonden over de digitale licentie voor koren.

Wij hopen op korte termijn nadere informatie hierover te publiceren op de website.