Additioneel kopiëren bladmuziek

Kopiëren van bladmuziek

De auteurswet beschermt niet alleen de rechten van de makers (de componisten en tekstdichters) maar ook van de makers van bladmuziek, de muziekuitgevers. Het gebruiken van gekopieerde bladmuziek, of het gebruiken van tablets tijdens optredens is in de regel niet toegestaan.

De auteurswet staat musici alleen toe om korte gedeelten van een partituur voor thuisgebruik te kopiëren. De standaardregel luidt dat kopiëren van bladmuziek niet is toegestaan. Ook het vergrotend kopiëren van bladmuziek, bijvoorbeeld voor slechtzienden is verboden.

Regeling Additioneel Kopiëren

Het is voor alle partijen niet handig dat als een muziekvereniging, koor of orkest bladmuziek kopieert zij hiervoor aan de rechthebbenden toestemming moeten vragen. Terwijl dit natuurlijk wettelijk gezien verplicht is. Om dit efficiënt op te lossen, biedt de Stichting FEMU namens de muziekuitgevers een speciale licentie aan, namelijk de ‘Regeling Additioneel Kopiëren Bladmuziek’.

Nieuw vanaf 2019: Digitale kopieën

Naast het traditioneel kopiëren van bladmuziek (papier) is gebleken, dat koren en muziekverenigingen steeds meer, naast het maken van een papieren kopie, additioneel kopiëren via digitale kanalen. Ook gaf men aan graag tablets te gebruiken, en wil men de bibliotheek digitaal beheren. Na intensief overleg met muziekbonden en uitgevers is FEMU erin geslaagd  dit per 1 januari 2019 mogelijk te maken. De oude regeling zal per 31 december 2018 vervallen.

De regeling werkt per 1 januari 2019 als volgt:

  1. Uw muziekvereniging, koor of orkest koopt voor ieder lid een origineel exemplaar van bladmuziek.
  2. Vervolgens schaft u bij de Stichting FEMU een licentie aan voor alle leden.
  3. FEMU betaalt de gelden door aan de rechthebbenden, zodat zij hun werk als componist/tekstdichter/muziekuitgeverij kunnen voortzetten.

Met de Regeling Additioneel Kopiëren Bladmuziek mag u bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:

  • Voor een enkel, later bijgekomen lid (mits elk nieuw bijkomend lid de nieuwe originele Bladmuziek aanschaft);
  • Om aantekeningen op te maken;
  • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
  • Om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen.
  • Om van een tablet te kunnen spelen.
  • Om uw muziek digitaal te kunnen beheren.
  • Om songteksten in programma boekjes of op de beamer te gebruiken.

Per 1 januari 2019 zal de digitale licentie voor koren en orkesten beschikbaar zijn. De oude regeling vervalt per 31 december 2018.

De licentie overeenkomst voor amateurorkesten vindt u hier.

De Licentie overeenkomst voor amateurkoren vindt u hier.

Tarieven 2019

Tarief per lid per jaar
Koren € 3,18
Orkesten € 5,32

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2019. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2019 zijn verhoogd door de verder verruiming van het additioneel kopiëren waaronder het digitaal beheer. Tarieven 2020 zullen worden verhoogd ten opzichte van 2019 op basis van prijsindexcijfer CBS.

Tarieven 2018

Tarief per lid per jaar
Koren € 1,59
Orkesten € 2,66

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2018. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2018 zijn met 1,1% verhoogd ten opzichte van 2017 op basis van prijsindexcijfer CBS.

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van de regeling voor het additioneel kopiëren van bladmuziek? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.

 

Stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een initiatief van de NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging) en de VMN (Vereniging van Muziekhandelaren en -Uitgevers Nederland) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65599713.