Additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek en songteksten

In de praktijk is gebleken dat koren, orkesten, bigbands, muziekdocenten, muziekscholen en drumfanfares digitaal kopiëren en beheren. Ook worden steeds meer tablets gebruikt en worden songteksten afgedrukt in programmaboekjes of vertoond op beeldschermen. Daarnaast gebruiken koren vaak songteksten om mee te repeteren. Dit mag niet volgens de auteurswet.

Het maken van een fysieke of digitale kopie van een songtekst of een pagina bladmuziek is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor thuisgebruik. Zie Stichting Thuiskopie. Bladmuziek en songteksten hebben een speciale bescherming in de auteurswet.

Waarom?
De makers van muziek (auteurs, tekstschrijvers en componisten) en de uitgevers mogen door die bescherming zelf bepalen wat er wel of niet gebeurt met hun werk (intellectueel eigendom). Het maken van een kopie, scan of print mag alleen na de toestemming van de maker.  Veel makers worden vertegenwoordigd door een uitgever.

De FEMU kan u namens de aangesloten auteurs en uitgevers een toestemming geven. Uw koor of orkest mag met de licentie Additioneel Kopiëren Bladmuziek een kopie maken:

 • voor een enkel later bijgekomen lid;
 • om aantekeningen op te maken;
 • om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
 • om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen;
 • om van een tablet te kunnen zingen;
 • om de muziek digitaal te kunnen beheren;
 • om songteksten in programma boekjes of op beeldscherm te gebruiken (tot maximaal 250 bezoekers)

Het spreekt voor zich dat uw koor of orkest in het bezit dient te zijn van de originele muziekstukken en dat er voldoende exemplaren worden aangeschaft voor de bezetting van uw koor of orkest.

Deze regeling is handig voor koren en orkesten, want voor een klein bedrag per lid regelt u middels één licentie toestemming van alle aangesloten uitgeverijen en auteurs. U kan bovendien op een moderne manier met uw bladmuziek en songteksten omgaan. Daarnaast bent u er van verzekerd dat de makers en uitgevers een billijke vergoeding ontvangen. Dit stimuleert hen om nieuwe muziek te creëren.

FEMU streeft er naar om 85% van de geïncasseerde gelden door te betalen aan de aangesloten uitgevers en auteurs.

Met de licentie Additioneel Kopiëren bent u gevrijwaard van claims van auteurs en uitgevers die zijn aangesloten bij FEMU. Uiteraard is het naleven van de licentievoorwaarden vereist.

Voor amateurkoren leest u hieronder hoe deze regeling werkt.

Ook voor amateurorkesten leest u hieronder hoe deze regeling werkt.

Voor professionele en semi-professionele koren en orkesten gelden andere voorwaarden. Wij verzoeken u daarover contact met FEMU op te nemen via secretariaat@femu.nl.

Koren

Additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek en songteksten voor koren

Voor koren werkt de regeling additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek en songteksten als volgt:

 1. Uw koor koopt voor ieder lid een origineel exemplaar van bladmuziek en songteksten.
 2. Vervolgens vraagt uw koor bij de FEMU een licentie aan voor alle leden. U doet dit door het aanmeldformulier in te vullen en naar de FEMU te mailen.
 3. FEMU stuurt u een factuur en de licentievoorwaarden.
 4. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt uw koor over een doorlopende licentie.
 5. FEMU betaalt de gelden door aan de rechthebbenden, zodat zij hun werk als componist/tekstdichter/muziekuitgeverij kunnen voortzetten.

Uw koor mag met de licentie bladmuziek en songteksten (digitaal) kopiëren en beheren:

 1. voor een enkel later bijgekomen lid.
 2. om aantekeningen op te maken;
 3. om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
 4. om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen;
 5. om van een tablet te kunnen zingen;
 6. om de muziek digitaal te kunnen beheren;
 7. om songteksten in programma boekjes of op beeldscherm te gebruiken (tot maximaal 250 bezoekers).

Tarief 2022 *  **

Per lid per jaar Basistarief Tarief na korting
Licentie koren (inclusief digitaal beheer) € 5,01 € 3,34

Tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis van het prijsindexcijfer CBS van de maand juni in het voorgaande kalenderjaar. Het tarief 2022 is met 1,9% verhoogd ten opzichte van 2021.

Prijzen zijn per lid per kalenderjaar en exclusief BTW. Als uw koor uit eigen beweging een licentie aanvraagt of verlengt, verlenen wij uw koor een korting op het basistarief van 33,33%. U betaalt dan in 2022 € 3,34 per lid. Voorwaarde is wel dat uw koor de factuur op tijd betaalt en de overige voorwaarden naleeft.

Facturatie middels staffelindeling

Om de jaarlijks opgave van het ledenaantal efficiënter te maken factureert FEMU de koren op basis van een staffelindeling. Deze indeling is gebaseerd op het laatst bekende ledenaantal. De staffels lopen van 0 t/m 9 leden (facturatie geschiedt voor 3 leden), 10 t/m 19 leden (facturatie geschiedt voor 13 leden), 20 t/m 29 leden (facturatie geschiedt voor 23 leden), enzovoorts. Koren boven de honderd leden worden gefactureerd op daadwerkelijke ledenaantal. Koren hebben altijd de mogelijkheid om de staffelindeling te corrigeren voorafgaand aan het opgaveverzoek.

* Korenbonden

Voor enkele collectieve licentieafnemers zoals korenbonden die geen gebruik maken van het digitale component geldt nog een oude regeling met bijbehorend lager tarief . De voorwaarden voor wat betreft de mogelijkheden staan in de reeds afgesloten licentie omgeschreven. Korenbonden worden daarnaast gefactureerd voor het daadwerkelijke ledenaantal en niet op basis van een staffelindeling.

** (Semi-)Professionele koren

Professionele koren betalen 5 maal het amateurtarief. Dat betekent voor 2022 5 x 3,34 of 5 x 5,01. Wij verzoeken u voor professionele licenties dit duidelijk te melden in de correspondentie en/of aanmelding.

Semiprofessionele koren betalen 2,5 maal het amateurtarief. Dat betekent voor 2022 5 x 3,34 of 5 x 5,01. Wij verzoeken u voor semi-professionele licenties dit duidelijk te melden in de correspondentie en/of aanmelding.

Licentie aanvragen voor koren

De licentie met de voorwaarden voor koren vindt u hier.

Om uw koor aan te melden voor een licentie kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier. Deze kunt u vervolgens mailen naar secretariaat@femu.nl.

FEMU stuurt u na ontvangst van het aanmeldformulier een factuur en de licentievoorwaarden. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt uw koor over een doorlopende licentie.

Bent u lid van een korenbond die een collectieve overeenkomst heeft met de FEMU? Dan gelden de volgende Algemene Voorwaarden.

Orkesten

Additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek voor orkesten

Voor orkesten werkt de regeling additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek als volgt:

 1. Uw orkest koopt voor ieder lid een origineel exemplaar van bladmuziek.
 2. Vervolgens vraagt uw orkest bij FEMU een licentie aan voor alle leden. U doet dit door het onderstaand aanmeldformulier in te vullen en naar de FEMU te mailen.
 3. FEMU stuurt u een factuur en de licentievoorwaarden. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt uw orkest over een doorlopende licentie.
 4. FEMU betaalt de gelden door aan de rechthebbenden, zodat zij hun werk als componist/tekstdichter/muziekuitgeverij kunnen voortzetten.

Uw orkest mag met de licentie bladmuziek (digitaal) kopiëren en beheren:

 1. voor een enkel later bijgekomen lid .
 2. om aantekeningen op te maken;
 3. om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
 4. om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen
 5. om van een tablet te kunnen spelen.
 6. om de muziek digitaal te kunnen beheren.

Tarief 2022 *  **

Per lid per jaar  Basistarief Tarief na korting
Licentie orkesten  (inclusief digitaal beheer) € 6,32 € 4,15

Tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis van het prijsindexcijfer CBS van de maand juni in het voorgaande kalenderjaar. Het tarief 2022 is met 1,9% verhoogd ten opzichte van 2021.

Prijzen zijn per lid per kalenderjaar en exclusief BTW.

Prijzen zijn per lid per kalenderjaar en exclusief BTW. Als uw orkest uit eigen beweging een licentie aanvraagt of verlengt, verlenen wij uw orkest een korting op het basistarief van 33,33%. U betaalt dan in 2022 € 4,15 per lid. Voorwaarde is wel dat uw orkest de factuur op tijd betaalt en de overige voorwaarden naleeft.

* KNMO

Voor orkesten die zijn aangesloten bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie ) gelden bijzondere afspraken. Deze kunt u vinden op de website van de KNMO.

** Semiprofessionele orkesten

Semiprofessionele orkesten betalen 2,5 maal het amateurtarief. Dat betekent voor 2022 2,5 x € 4,15 of 2,5 x € 6,32. Wij verzoeken u voor professionele licenties dit duidelijk te melden in de correspondentie en/of aanmelding.

Licentie aanvragen

De licentie met de voorwaarden voor orkesten vindt u hier.

Om uw orkest aan te melden voor een licentie kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier. Deze kunt u vervolgens mailen naar secretariaat@femu.nl.

FEMU stuurt u na ontvangst van het aanmeldformulier een factuur en de licentievoorwaarden. Na betaling van de factuur en het voldoen aan de licentievoorwaarden beschikt uw orkest over een doorlopende licentie.