CvTA verleent goedkeuring aan het FEMU repartitiereglement

Op 16 november 2017 heeft het CvTA (College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties) goedkeuring verleend aan het repartitiereglement van de Stichting FEMU.