Collectieve regelingen

Voor collectieve regelingen welke voortvloeien uit de Auteurswet heeft de Minister van Justitie Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) aangewezen voor de uitvoering hiervan. Deze CBO’s hebben een overeenkomst met CEDAR  voor de administratieve verwerking.

De CBO’s incasseren de betreffende rechten bij de gebruikers en distribueert de rechten naar de rechthebbenden, waaronder FEMU namens de muziek auteurs -en uitgevers welke een mandaat hebben gegeven aan FEMU.