Televisieregeling

FEMU kan, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, toestemming verlenen voor het openbaar maken van songteksten tijdens televisie-uitzendingen. Voor dit gebruik van bladmuziek en/of songteksten is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding betreft het openbaar maken van bladmuziek en/of songteksten voor uitzending en/of distributie over elektronische communicatienetwerken.

De kosten worden berekend op basis van het aantal muziekminuten dat een bladmuziek en/of songtekst visueel zichtbaar is. Onder een muziekminuut wordt verstaan de duur van het deel van het ten gehore gebrachte werk, gemeld in minuten en seconden.

voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2016. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2016 zijn met 0,6% verhoogd ten opzichte van 2015 op basis van prijsindexcijfer CBS.

Tarieven op aanvraag.

 

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van songteksten voor uw uitzending? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.