Additioneel kopiëren bladmuziek

Het kopiëren van de partituur van een auteursrechtelijk beschermd (muziek)werk is in de auteurswet verboden. Het is uitsluitend toegestaan een kopie van een klein gedeelte van een partituur te maken die slechts bedoeld is voor eigen oefening of studie van een natuurlijke persoon zonder commercieel oogmerk.

Een volledige kopie van een partituur of een gehele stem daaruit mag dus niet worden gemaakt.

Een werk is beschermd als zowel de componist als de tekstdichter, alsmede een eventuele bewerker, minder dan 70 jaar geleden overleden zijn. Ook het kopiëren van een muziekwerk dat buiten deze periode van bescherming valt, is soms niet toegestaan. Wanneer een uitgeverij muziek uitgeeft in drukwerk, is er immers sprake van een vorm van bewerken waardoor toch weer de auteursrechtelijke bescherming van toepassing is. Een fotokopie van de partituur van een reeds lang overleden componist kan daardoor toch in strijd zijn met de auteurswet.

(Bron: http://lkca.nl//amateurkunstwijzer/auteursrecht/bladmuziek)

Kopiëren van bladmuziek

De auteurswet beschermt niet alleen de rechten van de makers (de componisten en tekstdichters) maar ook van de makers van bladmuziek, de muziekuitgevers. De Auteurswet staat musici alleen toe om korte gedeelten van een partituur voor eigen gebruik te kopiëren. Integrale kopieën mogen alleen worden gemaakt wanneer de originelen niet meer te verkrijgen zijn. De standaardregel luidt dus dat kopiëren van bladmuziek niet is toegestaan. Ook het vergrotend kopiëren van bladmuziek, bijvoorbeeld voor slechtzienden, is verboden.

Regeling Additioneel Kopiëren

Het is voor beide partijen niet handig dat als een muziekvereniging, koor of orkest bladmuziek kopieert zij hiervoor aan de rechthebbenden toestemming moeten vragen. Terwijl dit natuurlijk wettelijk gezien verplicht is. Om dit efficiënt op te lossen, biedt de Stichting FEMU namens de muziekuitgevers een speciale licentie aan, namelijk de ‘Regeling Additioneel Kopiëren Bladmuziek’.

Deze regeling werkt als volgt:

  1. Uw muziekvereniging, koor of orkest koopt voor ieder lid een origineel exemplaar van bladmuziek.
  2. Vervolgens schaft u bij de Stichting FEMU een licentie aan voor alle leden.
  3. FEMU betaalt de gelden door aan de rechthebbenden, zodat zij hun werk als componist/tekstdichter/muziekuitgeverij kunnen voortzetten.

Met de Regeling Additioneel Kopiëren Bladmuziek mag u bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:

  • Voor een enkel, later bijgekomen lid;
  • Om aantekeningen op te maken;
  • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
  • Om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen.

Lees de algemene voorwaarden voor additioneel kopiëren van bladmuziek.

Tarieven 2016

Tarief per lid per jaar
Koren € 1,57
Orkesten € 2,62

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2016. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2016 zijn met 0,6% verhoogd ten opzichte van 2015 op basis van prijsindexcijfer CBS.

Tarieven 2017

Tarief per lid per jaar
Koren € 1,58
Orkesten € 2,63

Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn exclusief btw, vanaf 1 januari t/m 31 december 2017. Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. Tarieven 2017 zijn met 0,36% verhoogd ten opzichte van 2016 op basis van prijsindexcijfer CBS.

Licentie aanvragen

Wilt u gebruik maken van de regeling voor het additioneel kopiëren van bladmuziek? Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn, passend bij uw organisatie.

Digitale kopieën

Naast het traditioneel kopiëren van bladmuziek (papier) is gebleken, dat koren en muziekverenigingen steeds meer, naast het maken van een papieren kopie, additioneel kopiëren via digitale kanalen.

Wij onderzoeken momenteel aan welke condities een licentie voor digitale kopieën zou moeten voldoen en wat het daarbij behorende tarief zou moeten zijn.

Wij hopen op korte termijn nadere informatie hierover te publiceren op de website.